Oferta dla firm

The Bridge Personality

Badanie talentów
w firmach i zespołach

Coaching
Lock Luck

Coaching indywidualny
oraz coaching grupowy

Gamifikacja

Budowanie
zaangażowania

Dofinansowanie
dla firm

Pozyskiwanie funduszy z UE

Oferta

Zarządzanie talentami.

Rozwój i motywacja pracowników, gdyż każdy pracuje na własnych talentach.

Gamifikacja – budowanie zaangażowania pracowników oraz klientów.

Doradztwo w sprawie potrzeb szkoleniowych.

 

Jak zbudować, w tym ocieplić wizerunek lidera, szefa zespołu?

Jak rozwijać talenty i wspierać zarząd?

Jak wspierać rozwój pracowników w „systemach plemiennych” – rzecz dla korporacji ?

Wsparcie wdrażania holokracji.

Doradztwo dla start-up.

Rozwiązania w sytuacji kryzysu.

Współpraca – employer branding


The Bridge Personality

The Bridge Personality – kwestionariusz osobowości, który definiuje profil oraz potencjał osobowościowy pracownika/kandydata. Mierzy jego poziom ośmiu kluczowych kompetencjach biznesowych.

The Bridge Personality to jedyny kwestionariusz mierzący osobowość zgodnie z teorią Wielkiej Piątki łącznie z typami osobowości wyróżnionymi przez Junga.

Pracownicy/ Kandydaci udzielają odpowiedzi na 240 pytań dotyczących ich potencjalnego zachowania w miejscu pracy. Pytania skupione są wokół 4 grup: Kierowanie, Działanie. Postawa, Procesy Mentalne Grupy te dzielą się na 12 kategorii oraz 34 dymensje. 

W efekcie respondent otrzymuje obraz 8 kluczowych kompetencji w biznesie w podziale na 34 dymensje.

To co wyróżnia kwestionariusz jako narzędzie z Gwarancją Bezpieczeństwa dla Uczestników, jest zastosowanie Techniki Pytań Interaktywnych, która gwarantuje brak możliwości fałszowania wyników.

 


Kwestionairusz osobowości
29 stronicowy raport oraz sesja informacji zwrotnej min. 2hLOCK LUCK - coaching indywidualny, coaching grupowy

Czym jest Lock Luck

Lock Luck jest narzędziem coachingowym ubranym w formę gry, którego celem jest budowanie wysokiej samooceny klienta coachingowego. Posiada ono kształt przyjemnej i inspirującej podróży w odkrywaniu zakamuflowanych negatywnych przekazów krytyka wewnętrznego po to, aby w kolejnych krokach zmienić je w energię twórczą i wspierającą w realizacji celu. Każdy element gry został dokładnie przemyślany i zastosowany w taki sposób, aby maksymalnie spełniał swoje funkcje.

Lock Luck jest pierwszym narzędziem coachingowym, w którym wykorzystana została technika przetwarzania obrazu za pomocą głębokich sieci neuronowych. Przy jej zastosowaniu uzyskano wielopłaszczyznowe obrazy na kartach z grafikami, które pozwalają na skuteczne uruchomienie czterech kanałów komunikacji (wizualnego, słuchowego, kinestetycznego i prioprioceptywnego). Grafiki te pozwalają również na skuteczne wydobycie ograniczających przekonań dotyczących siebie samego. Proces coachingowy oparty o LockLuck odbywa się wielopoziomowo. Bierze on pod uwagę pozytywne intencje wydobytych przekonań z uszanowaniem wartości klienta, rozwiązanie konfliktów wewnętrznych, wzbogacenie dialogu wewnętrznego o głos wspierający, uczenie szacunku do siebie i innych.

Narzędzie to zostało dostosowane do zapotrzebowań klienta międzynarodowego z uwzględnieniem różnic kulturowych. Próby testowe LockLuck zostały przeprowadzone na grupie Polaków, Amerykanów i Chińczyków.

Kiedy stosować Lock Luck

LockLuck jest przeznaczony do pracy zarówno w life, jak i w business coachingu. Może być wykorzystany w coachingu indywidualnym oraz w coachingu grupowym. Pozwala on na zbudowanie procesu pięciu sesji coachingowych dla klientów, którzy chcą pracować nad wzmocniniem własnej samooceny, lub jednej sesji coachingowej, jeżeli temat nie jest bezpośrednio związany z samooceną, ale z nią koreluje.

Tematy, które korelują z samooceną to:

 • nieumiejętność delegowania zadań,
 • długotrwałe podejmowanie decyzji,
 • obawa przed porażką,
 • poddawanie się w trudnych okolicznościach,
 • nieumiejętność udzielania pozytywnych informacji zwrotnych,
 • wybuchy agresji,
 • trudności w relacjach,
 • brak równowagi między życiem prywatnym i pracą,
 • brak asertywności,
 • brak odwagi w dokonywaniu zmian w swoim życiu.

Po zastosowaniu procesu Lock Luck klienci odzyskują: spokój emocjonalny wynikający ze zrównoważenia skonfliktowanych głosów wewnętrznych, wewnętrzną odwagę oraz większy dostęp do własnego potencjału. (Agnieszka Marczak-Czajka, Lock Luck Przewodnik, Estima Coaching Ltd.).

 

Sesja indywidualna Lock Luck
1,5 h 

Oferta dla firm – wycena indywidualna

 

Gamifikacja - budowanie zaangażowania

Gamifikacja kreuje zabawę!

Ludzie kochają gry, lubią poddawać się ich działaniu i sprawia im to przyjemność. Każdego dnia 40 mln z nich rywalizuje w wirtualnym świecie, spędzając w sumie tygodniowo 3 mld godzin na zabawie. Gry oferują nam przyjemność i relaks, a za podejmowane wyzwania nagradzają. Dobrze zaprojektowana gamifikacja (grywalizacja) zbuduje zaangażowanie Twoich klientów i/lub pracowników na wyzwaniu, w pełni zatapiając w wirtualnym świecie i koncentrując na zadaniu.
 

 

Gamifikacja w marketingu
i sprzedaży


Jeśli dotychczasowych formuła działań i rozwiązań przestała być atrakcyjna, zachęcamy do budowania zaangażowania klientów dzięki wykorzystaniu sprawdzonych mechanizmów od dziesięcioleci wykorzystywanych w grach komputerowych do wciągania gracza w nowe misje i wyzwania.

Gamifikacja w zarządzaniu zespołami /HR

Coraz więcej firm sięga po niestandardowe metody zarządzania zespołami, procesu rekrutacji czy wdrażania w zadania nowozatrudnionego pracownika.

Gamifikacja w szkoleniach
i edukacji

Podobnie jak w innych obszarach gamifikacja polega na odpowiednim zaprojektowaniu procesu dydaktycznego oraz pomiarze i ewaluacji efektów kształcenia, aby w finale zbudować środowisko edukacyjne zbliżone działaniem do gry i tym samym zachęcenie traktowania jako wyzwania. Polega to na zaoferowaniu uczestnikom procesu celów zdefiniowanych zarówno w długiej i krótkiej perspektywie, z przejrzystymi regułami działania oraz mechanizmem natychmiastowej informacji zwrotnej o osiąganych postępach.


Oferta dla firm – wycena indywidualna

Dofinasowanie dla firm

W latach 2014-2016 pozyskałam 5 mln dofinansowania dla moich klientów w ramach funduszy UE oraz funduszy inwestycyjnych. Zajmowałam się:

 • analizą projektów oraz dokumentacją konkursową,
 • przygotowaniem i złożeniem dokumentacji na wybrany konkurs lub projekt,
 • pozyskaniem finansowania,
 • rozliczaniem projektów (szczegółowe uzgodnienia),
 • prowadzeniem projektów (szczegółowe uzgodnienia).

Uzyskałam finansowanie dla klientów w ramach funduszy UE

Programy, w ramach których mogę pozyskać dofinansowanie dla Państwa firmy:

Instytut Personalny

tel.: 690 530 838