INSTYTUT PERSONALNY

Rób to, do czego jesteś stworzony

Wizja

W Instytucie Personalnym najważniejszy jest człowiek oraz jego naturalne talenty, predyspozycje i zasoby. Wierzę, że każdy, kto posiada świadomość swoich talentów oraz zestawu „przeszkadzaczy” może samodzielnie i z odwagą dokonywać najlepszych wyborów dla siebie samego na danym etapie życia.

Zespoły oraz modele organizacyjne oparte na naturalnych talentach ludzi, usprawniają komunikację i procesy twórcze, produkcyjne, usługowe.

Dla kogo?

Instytut Personalny to źródło dla poszukujących własnej drogi w sytuacjach zmiany, w zmęczeniu i braku satysfakcji z życia.
Napisz: e-mail: instytut@instytutpersonalny.pl

Instytut Personalny to Partner dla współczesnych organizacji takich jak: start-up, turkus, zespoły oraz firmy z obszaru B+R, gdzie standardowe zarządzanie nie daje pożądanych efektów pochłaniając za dużo energii na niesatysfakcjonującą współpracę i słabe wyniki.

Instytut Personalny

tel.: 690 530 838