Coaching koaktywny

Coaching koaktywny – to rozmowa, która według definicji nie polega na rozwiązywaniu problemów, chociaż dzięki niej problemy mogą zostać rozwiązane. Nie dotyczy zwiększania wydajności, osiągania celów i czy zakładanych rezultatów, choć wszystko to zdarzy się dzięki skutecznej relacji coachingowej. Proces ten to głównie odkrywanie, pozyskanie świadomości i dokonywanie wyboru. To skutecznie pozwala ludziom na odnalezienie odpowiedzi na nurtujące ich pytania. (H.Kimsey-House i in., Coaching koaktywny, s.18).

Instytut Personalny

tel.: 690 530 838